Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. oddíl skautský

(3.oddilskautsky@seznam.cz)

Slunce, voda, les a hora,

My jsme třetí oddíl Dvora.

Ať je noc a nebo den,

Junák je vždy připraven.

 

 

Skauting je jedna z cest v životě člověka, která ho vede k Cíli. Je to cesta nesnadná a nepohodlná, ale také cesta radosti z vlastní dovednosti, z překonání špatných návyků a z rozvíjení dobrých vlastností. Je to cesta, na které jeden člověk pomáhá druhému člověku a jeho odměnou je krásný pocit z vykonaného dobrého skutku. O vzájemném vztahu mezi lidmi řekl Ježíš: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak Vy ve všem jednejte s nimi. Proto ten, kdo chce být mezi vámi první, ať pomáhá druhým svou službou.“

            Být skautem znamená být tím, kdo jde stále dopředu, kdo obětavě zkoumá terén a ukazuje druhým cestu k Dobru. Junák chápe službu Pravdě a Lásce jako závazek hledat ve svém životě vyšší hodnoty, než jsou jen hodnoty materiální. Robert Baden–Powell k tomu poznamenal: „Kromě napsaných knih nám Bůh ukázal, jak číst velkou knihu přírody. Dospělí opomněli tento snadný a spolehlivý prostředek výchovy jako první krok při získání hocha plného energie k přemýšlení a vyšších věcech.“

            Být skautem, skautkou, znamená být bratrem, sestrou, všem ostatním. Je to výraz touhy po přátelském soužití, vedoucí až k mezinárodnímu skautskému bratrství a sesterství. Tato základní myšlenka vede k tomu, že kdo se stal skautem, skautkou, jednou, je skautem, skautkou, navždy. Každý, kdo vstoupil mezi skauty a je rozhodný složit slib, by si proto měl uvědomit, že jej skládá na celý svůj život a že se zavazuje na svou čest sloužit a pomáhat.

            Zakladatelé skautingu staví před skauty svatého Jiří jako vzor rytíře a ochránce spravedlnosti, bojujícího proti zlu v jakékoli podobě. Antonín Benjamin Svojsík napsal: „Kdo se stal nezávislým na svých osobních vášních a zálibách, kdo dovede překonávat své slabosti tak, jako svatý Jiří zdolává odporného ďábla, ten se stává pravým rytířem, schopným nejvyšší služby a dokonalé oběti pro své bratry.“ Obětavost skautů pro ostatní lidi vyjádřil Ernest Thompon Seton: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by mohli pít i jiní.“